HỢP THỨC HÓA NHÀ ĐẤT

Bạn đang hợp thức hóa một căn nhà, thừa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở & các tài sản khác gắn liền với đất; căn nhà bạn đang ở hiện tại có phát sinh diện tích chưa được nhà nước công nhận; bạn đang thắc mắc các thủ tục, thuế liên quan đến quá trình trên. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn nhà đất. 

 hop-thuc-hoa-nha

Công ty sẽ cung cấp cho các bạn một dịch vụ tiện ích, trọn gói và tiết kiệm nhất.

Thời gian thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm chi phí

- Bước 1: Liên hệ công ty đo vẽ nhà đất để lập bản vẽ hiện trạng nhà đất (thời gian lập bản vẽ tùy từng quận, huyện).

- Bước 2: Nộp hồ sơ niêm yết tại địa phương (15-20 ngày).

- Bước 3: Nộp hồ sơ xin cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở & các tài sản khác gắn liền với đất ( 30 ngày).

- Bước 4: Liên hệ chi cục thuế quận, huyện thực hiện nghĩa vụ tài chính (5-10 ngày).

*Hồ sơ cần chuẩn bị:

- Giấy GCN Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở & các tài sản khác gắn liền với đất (nếu có).

- Tờ thông báo nộp lệ phí trước bạ (nếu có).

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở & các tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu).

- Tờ tường trình nguồn gốc nhà đất có sự xác nhận của địa phương.

- Tờ khai tiền sử dụng đất (theo mẫu).

Hồ sơ hợp thức hóa nhà đất cần có những giấy tờ :

1.Một bộ hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu (02 bản chính ) được Ủy ban nhân dân phường-xã-thị trấn kiểm tra, xác nhận vào đơn với các nội dung:

- Tình trạng tranh chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;

- Xác nhận về nguồn gốc, thời điểm xây dựng và sử dụng đất;

- Xác minh thực địa (trong trường hợp cần thiết) về sự phù hợp quy họach xây dựng theo Giấy phép xây dựng; Đối với trường hợp xây dựng sai phép phải lập Biên bản kiểm tra hiện trạng thể hiện rõ nội dung sai phép; Trường hợp vi phạm khoản 3, Điều 15 Thông tư số 24/2009/TT-BXD ngày 22/7/2009 của Bộ Xây dựng thì đề xuất, xử lý theo thẩm quyền.

2. Một trong các loại giấy tờ theo Điều 8 Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khỏan 1, 2 và 5 Điều 50 Luật đất đai;( nếu có, 01 bản chính và 01 bản sao ).

3. Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật ( nếu có, 01 bản chính và 01 bản sao ).

4. Bản vẽ Sơ đồ nhà, đất (đã được kiểm tra nội nghiệp);

5. Chứng minh nhân dân và hộ khẩu của vợ và chồng ( bản sao )